Browsing "Kontakti"
Dec 12, 2019 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiKora klases Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Kora klases Ziemassvētku ieskaņas koncerts

        11.decembrī Pļaviņu Mūzikas skolā izskanēja pirmais Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Astoņi kora klases un divi interešu izglītības programmu audzēkņi izpildīja gan latviešu, gan ārzemju komponistu dziesmas.

       Ziemassvētku brīnuma klātbūtni palīdzēja uzburt gan mirdzošais zāles noformējums, gan atraktīvi uzburtais Ziemassvētku trusis. Koncertu sagatavoja kora klases skolotājas Ginta Gudjāne un Iveta Bērziņa.

Nov 25, 2019 - Kontakti    Komentāri ir izslēgti

Okt 28, 2019 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiIII Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss

III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss

          Nedēļa, kad lielākā daļa bērnu baudīja rudens brīvdienas, bija piesātināts darba laiks 73 jaunajiem flautas spēles māksliniekiem un viņu pedagogiem, jo 24. oktobrī Ogres mūzikas skolā norisinājās III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss “Sudraba flauta”.

      Konkursa mērķis bija attīstīt un pilnveidot Latvijas mūzikas skolu audzēkņu flautas spēles iemaņas un prasmes, sekmēt jauno flautistu interesi par mūziku un izpildītājmākslu, veicināt flautas spēles apmācības procesa kvalitāti.

         Pļaviņu Mūzikas skolu šoreiz pārstāvēja 5. flautas klases audzēkne Antra Čepule (koncertmeistare Sigita Vilkaplātere). Papildus spriedzi, kas piedaloties konkursos jau tāpat ir liela, deva starptautiskās žūrijas klātbūtne. Konkursu vērtēja – Carlo Jans (Luksemburga), Anete Toča (Latvija) un Vytenis Grustis (Lietuva). Antra tika novērtēta ar 18.67 punktiem (no 25 p.).

Konkursa dalībnieki sniedza augstas kvalitātes priekšnesumus un bija patīkami apzināties, ka flautas spēle Latvijā ir ļoti augstā līmenī.

       25. oktobrī norisinājās profesionālās kompetences pilnveides kursi ,,Daudzveidīgas mācību metodes darbā ar mūzikas skolu mācību programmas ,,Flautas spēle’’ audzēkņiem’’, kuru ietvaros lekcijas un meistarklases demonstrēja konkursa žūrija. Kursi bija plaši apmeklēti un tajos ar interesi piedalījāmies arī mēs – Kāris Strazdiņš un Aiva Siliņa- Pļaviņu Mūzikas skolas flautas spēles pedagogi.

Aiva Siliņa, Pļaviņu Mūzikas skolas flautas spēles skolotāja

Okt 20, 2019 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis festivāls “Muzicē bērni!”

Izskanējis festivāls “Muzicē bērni!”

    18. oktobrī izskanēja jau tradicionālais kamermuzicēšanas festivāls reģiona mūzikas skolu audzēkņiem “Muzicē bērni!”. Festivāla koncertā piedalījās mūzikas skolu audzēkņi no Jēkabpils, Kokneses, Aizkraukles un, protams, arī mūsu – Pļaviņu mūzikas skolas.

          Festivāla noslēgumā pateicības vārdus koncerta dalībniekiem un  radošus panākumus nākotnē vēlēja Pļaviņu novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Silga Stučka.  Kā atzina mūzikas skolu skolotāji, festivāla tradīcija ir jāsaglabā. Festivāls ir laba iespēja veidot jaunus sadarbības kontaktus, salīdzināt mūzikas skolu pieredzi un rast jaunas idejas turpmākajam darbam.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Okt 20, 2019 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiKora klases audzēknei Amandai Rudzītei 1. vieta vokālās mūzikas konkursā

Kora klases audzēknei Amandai Rudzītei 1. vieta vokālās mūzikas konkursā

             17. oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā notika IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss. Konkursa mērķis – sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi, kā arī rosināt interesi un mīlestību par dzimto vietu un ainavu. Jau ceturto gadu šī ir laba iespēja veidot jaunus, radošus kontaktus, veicināt profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu, kā arī veicināt sadarbību starp Sēlijas, Latgales un Lietuvas novadu mūzikas un mākslas skolām.

         Konkursā piedalījās 39 dziedoši dalībnieki. Sava vecuma grupā Pļaviņu Mūzikas skolas 4. kora klases audzēkne Amanda Rudzīte 16 dziedātāju konkurencē ieguva 1. pakāpes diplomu. “Ļoti muzikāla meitene. Brīnišķīgs izpildījums”- tā savos komentāros rakstīja viena no žūrijas loceklēm – operas soliste Ilona Bagele.

       Sveicam Amandu! Paldies Amandas koncertmeistarei Sarmītei Ambainei!

Foto: Amanda kopā ar žūrijas komisijas locekli – operdziedātāju Ilonu Bageli.

Iveta Bērziņa, Pļaviņu Mūzikas skolas kora klases skolotāja