Okt 20, 2019 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis festivāls “Muzicē bērni!”

Izskanējis festivāls “Muzicē bērni!”

    18. oktobrī izskanēja jau tradicionālais kamermuzicēšanas festivāls reģiona mūzikas skolu audzēkņiem “Muzicē bērni!”. Festivāla koncertā piedalījās mūzikas skolu audzēkņi no Jēkabpils, Kokneses, Aizkraukles un, protams, arī mūsu – Pļaviņu mūzikas skolas.

          Festivāla noslēgumā pateicības vārdus koncerta dalībniekiem un  radošus panākumus nākotnē vēlēja Pļaviņu novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Silga Stučka.  Kā atzina mūzikas skolu skolotāji, festivāla tradīcija ir jāsaglabā. Festivāls ir laba iespēja veidot jaunus sadarbības kontaktus, salīdzināt mūzikas skolu pieredzi un rast jaunas idejas turpmākajam darbam.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Komentāri ir slēgti.