Apr 9, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSkolas noslēguma eksāmenu norise

Skolas noslēguma eksāmenu norise

        Šajā  mācību gadā skolas noslēguma eksāmenus kārtos astoņi Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi. Mācību gads aizritējis pārsvarā izglītības procesu īstenojot attālināti. Epidemioloģiskā situācija šobrīd ir mainīga, tāpēc esam izstrādājuši vairākus variantus noslēguma eksāmenu norisei.  Lai veiksmīgāk spētu sagatavoties noslēguma pārbaudījumiem, skola piedāvā individuālās klātienes konsultācijas. Pielikumā: Kārtība, kādā tiek organizētas individuālās klātienes konsultācijas Pļaviņu Mūzikas skolā 2020./21. mācību gadā

   

   Mūzikas literatūra –  26.aprīlī no plkst. 13.00 attālināti tiešsaistes platformā ZOOM, katram audzēknim nosakot pieejas paroli un laiku.

    Solfedžo – 10.maijā no plkst.13.00 attālināti tiešsaistes platformā ZOOM, katram audzēknim nosakot pieejas paroli un laiku.

  Specialitātes eksāmena norise  tiek organizēta atkarībā no epidemioloģiskās situācijas:

a) ja epidemioloģiskā situācija atļauj, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, eksāmens tiek organizēts klātienē 20.maijā. no plkst. 10.00 Pļaviņu Mūzikas skolas Zālē un Kamerzālē.

b) ja epidemioloģiskā situācija neļauj pārbaudījumus veikt klātienes formā, eksāmens tiek rīkots attālināti: audzēknis nosūta video ierakstus specialitātes pedagogam līdz 20.maijam plkst.10.00.

Mācību priekšmetos Vispārējās klavieres, Klavieres, Diriģēšana audzēkņi nosūta specialitātes pedagogam video ierakstus mācību darba plāna noteiktajos termiņos.

Visi noslēguma pārbaudījumi tiek vērtēti ar atzīmi, pamatojoties uz skolas Metodiskajās komisijās izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem attālinātā mācību procesa īstenošanas laikā.

Pļaviņu novada ģimnāzijai tiek sagatavoti iesniegumi par audzēkņu atbrīvojumu no mācību darba noslēguma eksāmenu dienās.

Komentāri ir slēgti.