2018./19. mācību gadā skola piedāvā izglītības iespējas:

* profesionālās ievirzes izglītības programmās:

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE:  Klavierspēle, Akordeona spēle 

 PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLEFlautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle 

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLEVijoles spēle

VOKĀLĀ MŪZIKA. KORA KLASE

 

* Interešu izglītības programmās pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērniem:

                     Mūzikas studija  “Skaņu varavīksne”

                    “Mūzikas instrumenta spēle un vokālo iemaņu pamati” 

  * Pieaugušo neformālā tālākizglītība mūzikas instrumentu spēlē un dziedāšanā.