Apr 22, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiDigitālā laikmeta iespējas – sadarbība pārvar valstu un kontinentu robežas

Digitālā laikmeta iespējas – sadarbība pārvar valstu un kontinentu robežas

         Situācijā, kad satikšanās klātienē nav iespējama, Pļaviņu Mūzikas skola jau ierasto saziņas un darba vides ikdienu papildinājusi ar jaunu darba formu – izglītojošiem pasākumiem. 23. februārī tiešsaistē Zoom platformā notika muzikāli aizraujoša, izglītojoša un interesanta tikšanās ar pianisti Agnesi Egliņu. 18. martā vecāku sapulcē tiešsaistē Zoom platformā bija atbalstoša tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti. 20.aprīlī Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem tiešsaistē notika mūzikas literatūras stunda,  kuru vadīja Kanādas kordiriģente Vizma Maksiņa. turpināt »

Apr 11, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiDziesmu svētku tradīcijas Kanādā. Tikšanās ar kordiriģenti Vizmu Maksiņu.

Dziesmu svētku tradīcijas Kanādā. Tikšanās ar kordiriģenti Vizmu Maksiņu.

       20.aprīlī plkst. 16.15 Mūzikas skolas audzēkņi aicināti uz mūzikas literatūras stundu,  kuru vadīs Kanādas kordiriģente Vizma Maksiņa (skat. foto). Šī patiešām būs īsta starpkontinentāla tikšanās, jo, kad otrdienas pēcpusdienā Pļaviņās virtuāli pieslēgsimies šai neparastajai mūzikas literatūras stundai, Toronto būs agrs rīts. Ar Vizmu Maksiņu mūsu skolai ir izveidojusies sadarbība vairāku gadu garumā, trīs skolas audzēkņi saņēmuši Vizmas Maksiņas stipendijas.

      Vizma Maksiņa dzimusi Toronto, Kanādā. Mācījusies saksofona un klavieru spēli, kā arī dziedāšanu Toronto konservatorijā. Studējusi Rietumontario universitātē, mācības turpinājusi Toronto universitātē. Darbojusies mūzikas laukā Toronto latviešu skolās, nometnēs un Garezera vasaras vidusskolā, bijusi Latviešu Apvienības Kanādā valdes locekle, Kultūras nozares vadītāja un Kanādas latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas vicepriekšsēdētāja.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Apr 10, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiInformācija par jauno audzēkņu uzņemšanu

Informācija par jauno audzēkņu uzņemšanu

      Izcilais komponists Ludvigs van Bēthovens teicis: “Kur beidzas vārdi, tur sākas mūzika!”. Klāt ir laiks, kad skolas organizē jauno skolēnu uzņemšanu 2021./22.mācību gadam.  Ikvienam bērnam ir vajadzīga vispusīga attīstība un viena no iespējām savu radošo spēju, talantu izkopšanā – mācības mūzikas skolā. Katram bērnam piemīt kāds talants – spējas darīt kādu lietu labāk par citām. Vecāku, bet pēc tam izglītības iestāžu uzdevums ir laicīgi to
pamanīt un attīstīt. Muzikālā izglītība ir pamats harmoniskas personības izaugsmē. Mācībām mūzikas skolā ir vairākas priekšrocības:

turpināt »

Apr 9, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSkolas noslēguma eksāmenu norise

Skolas noslēguma eksāmenu norise

        Šajā  mācību gadā skolas noslēguma eksāmenus kārtos astoņi Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi. Mācību gads aizritējis pārsvarā izglītības procesu īstenojot attālināti. Epidemioloģiskā situācija šobrīd ir mainīga, tāpēc esam izstrādājuši vairākus variantus noslēguma eksāmenu norisei.  Lai veiksmīgāk spētu sagatavoties noslēguma pārbaudījumiem, skola piedāvā individuālās klātienes konsultācijas. Pielikumā: Kārtība, kādā tiek organizētas individuālās klātienes konsultācijas Pļaviņu Mūzikas skolā 2020./21. mācību gadā

    turpināt »

Apr 1, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSkolas pēdējo klašu audzēkņu vecāku sanāksme

Skolas pēdējo klašu audzēkņu vecāku sanāksme

         Šajā pavasarī astoņi mūsu Mūzikas skolas audzēkņi kļūs par absolventiem! Lai spētu pēc iespējas veiksmīgāk sagatavoties noslēguma pārbaudījumiem, aicinu trešdien 7. aprīlī plkst. 19.00. skolas pēdējo klašu audzēkņu vecākus uz  tiešsaistes sanāksmi.

         Saite piekļuvei nosūtīta audzēkņu vecākiem E – klases e pastā.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore    

Lapas:«1234567...39»