Nov 14, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiMūzikas skolas audzēkņu pārdomas, sagaidot valsts svētkus

Mūzikas skolas audzēkņu pārdomas, sagaidot valsts svētkus

       Mūzikas skolas audzēkņu pārdomas par tēmu ,,Es Latvijā. Latvijā manī. Latviešu mūzika” apkopoja solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja Maija Kīne.

Bicāla Laila: “Latvija ir mana mīļā tēvzemīte. Tā spīd koši katrā gadalaikā. Ziemā ar baltu mētelīti, vasarā ar ziedu vainagu, pavasarī ar zaļu kleitiņu un rudenī ar lapsas kažociņu. Tās tauta, kas te mīt, nav nekādi sliņķi, bet gan čakli rūķīši. Kad darbi paveikti, ko gan citu darīt, ja ne dziedāt un dejot Dziesmu un deju svētkos. Kāds dejotājiem raits dejas solis un kāda dziedātājiem skanīga balss! Latvija, manas mīļās mājas, tik skaistas un muzikālas!”

Berģe Anete: “Latvija ir dzimtene, manas mīļās mājas. Šeit var dziedāt, dejot, svinēt kopīgus svētkus. Latvijas upes un ainavas ir skaistas. Latvijā ir 5 novadi, kuri satiekas Dziesmu svētkos un dzied no visas sirds.”

Liepiņa Līva:  “Latvija ir dziedātāju un dejotāju zeme. Tāpēc arī mūsu mūzikas skola- Pļaviņu mūzikas skola- skan pāri mūsu skaistajai Daugavai: lai citi zinātu to, cik mēs skaisti dziedam, cik mēs esam skanīgi. Man Latvija un Pļaviņas saistās ar kaut ko brīnumaini skaistu un muzikālu.”

Lukss Linards: “Latvija ir maza valsts Eiropā. Esam dziedoša tauta ar senām un stiprām tradīcijām.”

turpināt »

Nov 14, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiMūzikas skolā izskanējis koncerts veltīts Latvijas simtgadei

Mūzikas skolā izskanējis koncerts veltīts Latvijas simtgadei

            Tumšajā un drēgnajā 13. novembra vakarā Pļaviņu Mūzikas skolas zālē pulcējās klausītāji uz svētku koncertu “Es Latvijā. Latvija manī.” Koncertēja mazie Mūzikas skolas audzēkņi gan kā solisti, gan spēlējot un dziedot duetos, ansambļos. Šajā koncertā goda vieta tika atvēlēta  latviešu komponistu mūzikai.

           Klausoties mūzikas skaņās, iztēlē varējām doties ceļojumā ar kuģīti pa Daugavas straujajiem ūdeņiem, pasapņot un ieklausīties dabas skaņās, dziedāt līdzi pazīstamām latviešu tautas dziesmu apdarēm.

            Koncerta muzikālo daļu emocionāli papildināja Mūzikas skolas vecāko klašu audzēkņu pārdomas par Latviju un savu dzimto pilsētu Pļaviņām. “Kas ir Latvija? Citi teiks, ka Latvija ir parasta valsts, tāda pati kā citas. Bet Latvija nav parasta valsts, tā ir mūsu Dzimtene, tā ir vieta, kur uzaugām un vieta, kur turpināsim dzīvot. Pļaviņas ir daļa no Latvijas. Mums pļaviņiešiem tā ir visjaukākā vieta!” tā svētku priekšvakarā domā  6. flautas klases audzēkne Evelīna Paula Ķerķe.

          Paldies jaunajiem mūziķiem  par muzicēšanu, skaistajām pārdomām un Pļaviņu Mūzikas skolas absolventei Eniai Kaņepējai par koncerta vadīšanu. Paldies Pļaviņu novada ģimnāzijas vēstures  skolotājai Ivetai Krastiņai par šajā vakarā doto iespēju redzēt Pļaviņas senajās, melnbaltajās fotogrāfijās un Pļaviņu mākslas skolas audzēkņiem, skolotājiem par noformējumu svētku sajūtas radīšanai

Nov 5, 2018 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiKoncerts “Es Latvijā. Latvija manī”

Koncerts “Es Latvijā. Latvija manī”

 Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu – piemini Latviju!

Gada laikiem nākot un ejot, – piemini Latviju!

Piemini Latviju, latvi, ik stundu, ik brīdi, labās un ļaunās dienās,

bet jo sevišķi kad, tev labi klājas.

                                                                                  (J. Jaunsudrabiņš)

 Mēs, Pļaviņu mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi, pieminēsim, godināsim mūsu Latviju caur latviešu komponistu mūziku.

Aicinām visus uz koncertu Pļaviņu Mūzikas skolā 13. novembrī plkst. 1800

Klavierspēles skolotāja Sarmīte Ambaine

Nov 2, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiAicinām uz vecāku sanāksmi

Aicinām uz vecāku sanāksmi

       Otrdien, 6. novembrī plkst. 18.30 aicinām skolas audzēkņu vecākus uz ikgadējo Mūzikas skolas audzēkņu vecāku sanāksmi.

 

 

 

 

 

 

 

Okt 24, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiRudens brīvlaiks Mūzikas skolā

Rudens brīvlaiks Mūzikas skolā

         Skolēnu  brīvlaiks ir tas laiks, kad skolotāji rezumē ikdienas darbā paveikto, gatavojas nākamajam darba cēlienam un pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

        24. oktobrī Pļaviņu Mūzikas skolas mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāji Maija Kīne, Ginta Gudjāne un Daina Penģerote piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides kursu programmā mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem Kokneses mūzikas skolā. Kursus vadīja Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogi. Skolotājiem kursu sagatavošanas procesā tika piedāvāta iespēja lektoriem iesūtīt sev interesējošās tēmas. Saistošas un interesantas visiem kursu dalībniekiem bija praktiskās nodarbības un Ulbrokas mūzikas skolas mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotājas Žannas Stankevičas labās prakses prezentācija darbā ar mūzikas galda spēlēm. 

       Savukārt no 24. līdz 26. oktobrim Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā notiek II Baltijas valstu kameransambļu festivāls „Sudraba flautas”. Šajā festivālā pedagogiem tiek piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, kuru ietvaros notiek metodiskās pārrunas, lekcijas un meistarklases. Šos kursus apmeklē skolas flautas spēles skolotāja Aiva Siliņa. 

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore