Nov 2, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiAicinām uz vecāku sanāksmi

Aicinām uz vecāku sanāksmi

       Otrdien, 6. novembrī plkst. 18.30 aicinām skolas audzēkņu vecākus uz ikgadējo Mūzikas skolas audzēkņu vecāku sanāksmi.

 

 

 

 

 

 

 

Okt 24, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiRudens brīvlaiks Mūzikas skolā

Rudens brīvlaiks Mūzikas skolā

         Skolēnu  brīvlaiks ir tas laiks, kad skolotāji rezumē ikdienas darbā paveikto, gatavojas nākamajam darba cēlienam un pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

        24. oktobrī Pļaviņu Mūzikas skolas mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāji Maija Kīne, Ginta Gudjāne un Daina Penģerote piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides kursu programmā mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem Kokneses mūzikas skolā. Kursus vadīja Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogi. Skolotājiem kursu sagatavošanas procesā tika piedāvāta iespēja lektoriem iesūtīt sev interesējošās tēmas. Saistošas un interesantas visiem kursu dalībniekiem bija praktiskās nodarbības un Ulbrokas mūzikas skolas mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotājas Žannas Stankevičas labās prakses prezentācija darbā ar mūzikas galda spēlēm. 

       Savukārt no 24. līdz 26. oktobrim Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā notiek II Baltijas valstu kameransambļu festivāls „Sudraba flautas”. Šajā festivālā pedagogiem tiek piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, kuru ietvaros notiek metodiskās pārrunas, lekcijas un meistarklases. Šos kursus apmeklē skolas flautas spēles skolotāja Aiva Siliņa. 

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Okt 24, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis festivāls “Muzicē bērni!”

Izskanējis festivāls “Muzicē bērni!”

         19.oktobrī Pļaviņu novada kultūras centrā Kamermūzikas dienu ietvaros norisinājās ikgadējais festivāls “Muzicē bērni!”. Festivāla mērķis – sekmēt mūzikas skolu audzēkņu kolektīvās muzicēšanas prasmes. Festivālu vadīja vokālais pedagogs, etnomūziķis un postfolkloras grupas “Rikši” dalībnieks Ēriks Zeps. Ēriks pats savulaik ir mācījies mūzikas skolā un saprot kādas sajūtas un atbildība ir jaunajiem māksliniekiem uzstājoties koncertos.

         A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu festivālā pārstāvēja jaunās pianistes Daniela Grugule un Kristiāna Podniece (pedagogs Antra Korņejeva). Duets kopā spēlē sesto gadu,  ir 6 starptautisko konkursu laureāts. Par izcilu sniegumu Rīgas jauno pianistu konkursā saņēmis Kultūras ministrijas apbalvojumu. Duets daudz koncertē, spēlējis laureātu koncertā Spīķeru koncertzālē. Spēlējot duetā, Daniela un Kristiāna ir kļuvušas par ļoti labām draudzenēm un arī brīvo laiku bieži pavada kopā. Meitenes vairākkārt piedalījušās  pianistes Agneses Egliņas meistarklasēs Madonā.

        Kokneses mūzikas skolu pārstāvēja saksofonistu ansamblis (pedagogs Z. Puķītis). Saksofonistu ansamblis  Kokneses Mūzikas skolā darbojas jau kopš 1991.gada. Šajā laikā šis jau ir 6. ansamblis. Jaunās saksofonistes strādā un uzstājas koncertos arī patstāvīgi ārpus stundām.

        Savukārt Pļaviņu Mūzikas skolu pārstāvēja vijolnieku ansamblis (pedagogs S.V. Kokamegi), 2. klavieru klases klavieru ansamblis Rinalds Striķis un Reinis Bērziņš (pedagogs S. Vilkaplātere), pūtēju orķestris un kameransamblis (pedagogs K. Strazdiņš). Kameransamblim, kurā muzicēja 6. klavieru klases audzēknis Linards Lukss, 3. trombona klases audzēknis Ivars Svars un 6. saksofona klases audzēknis Raivo Kaņepējs,  šī bija pirmā koncertpieredze. Koncerta noslēgumā koncerta dalībnieki izdejoja latvisko danču soļus un vienojās kopīgā dziesmā.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Okt 22, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiKonkursā “Skani, tēvu zeme!”

Konkursā “Skani, tēvu zeme!”

18.oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā notika jau III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani,  tēvu zeme!”

Konkurss veltīts Latvijas simtgadei un tā mērķis ir sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi, rosināt interesi un mīlestību par dzimto zemi. Kā arī veidot jaunus kontaktus, veicinot sadarbību starp Latvijas un Lietuvas novadu mūzikas un mākslas skolām.

 Šogad konkursā piedalījās 30 dziedātāji no Ilūkstes, Jēkabpils, Ludzas, Aglonas, Dagdas, Viļānu, Špoģu un Roķišķu mūzikas skolām.

A grupā (7-10 gadi) starp 12 dalībniekiem Amanda Rudzīte un Luīze Teterovska ieguva 2. vietu, no žūrijas saņemot gan atzinīgus vārdus, gan norādījumus tālākajam darbam. Konkursam noslēdzoties, meitenes priecājās arī par skaistajām somām ar konkursa logo un negaidīto uzaicinājumu piedalīties līdzīgā konkursā Lietuvā.

Foto (no kreisās koncertmeistare Sarmīte Ambaine, 3. kora klases audzēknes Luīze Teterovska un Amanda Rudzīte, skolotāja Iveta Bērziņa).

Kora klases skolotāja Iveta Bērziņa

Okt 2, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiMūzikas skolai jauns pianīns

Mūzikas skolai jauns pianīns

         Lai nodrošinātu Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus darba apstākļus, uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi, 2018.gadā tika izstrādāts un Valsts kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammā “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” iesniegts projekts par jauna mūzikas instrumenta – pianīna iegādi.

       Projekts tika finansiāli atbalstīts, tā īstenošanai Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīra finansējumu EUR 3000, pašvaldības līdzfinansējums EUR 1000.

       Instruments tika izvēlēts Vācijā  Braunšveigas pilsētā Schimmel klavieru  rūpnīcā. Septembra beigās jaunais pianīns “Ritmüller” tika atvests uz mūzikas skolu.

        Iegādājoties jaunu pianīnu, ir radīti nepieciešamie priekšnoteikumi audzēkņu mācību sasniegumu uzlabošanai ikdienas darbā, kā arī veicināta Pļaviņu Mūzikas skolas  konkurētspēja.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore